Garanția produselor

Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționeaza de către eplatza.ro pe baza facturii și a certificatului de garanție emis de către eplatza.ro.

Produsele însoțite de certificate de garantie beneficiază de garanție în următoarele condiții (click pe link pentru detalii):

Garanții producători

Garanție produse cf legea nr 449-2003


Soluționarea produselor trimise pentru garanție se face prin următoarele modalități, în ordinea prezentată mai jos:

1. Repararea

2. Înlocuirea 

3. Stornarea produsului defect (produsul nu poate fi reparat sau înlocuit) - contul clientului va fi creditat (încărcat) cu valoarea inițială din comandă a produsului cumpărat. La cerere această valoare poate fi returnată într-un cont bancar.


Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factura fiscală.

Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției este suportată de către eplatza.ro iar expedierea se va face prin intermediul curierului rapid agreeat de către eplatza.ro. Orice alta metodă de transport este suportată de către expeditor.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003.

La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (număr serial), împreună cu accesoriile aferente și certificatul de garanție. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de acest document, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția, iar taxele de transport vor fi suportate de către solicitant/expeditor.


Nu fac obiectul garanției produsele care:

1. prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc

2. au etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate

3. sunt utilizate în condiții neadecvate - tensiuni de alimentare necorespunzătoare, manipulare incorectă, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice, software parolat etc.

4. s-au efectuat setări și instalări incorecte

5. prezintă surse defecte - condensatori sparți

6. prezintă pătrundere de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor

7. prezintă intervenția mecanică sau plastică asupra produselor

8. au fost conectate sau deconectate în timpul funcționării echipamentelor

9. prezintă virusari, rescrieri greșite de BIOS sau BIOS parolat

10. în timpul instalării s-au folosit incorect programele sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale precum și instalarea sau punerea în funcțiune a produselor de către persoane neautorizate


Vă recomandăm realizarea de back-up periodic deoarece programele și informațiile salvate pe medii de stocare pot fi șterse în timpul operațiunilor de service.

În cazul în care produsul/produsele trimis/trimise în garanție este unul funcțional și solicitarea nu este justificată, solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse.

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe un document separat (nota de intrare/ieșire), iar acestea se păstrază împreună cu certificatul de garanție existent. Perioada de garanție se prelungeste cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele ieșite din perioada de garanție sau cele care nu se încadrează în termenii și condițiile generale de acordare a garanției nu intră sub incidența celor 15 zile de soluționare, termenul fiind de minim 30 zile de la data intrării în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare.