DEFINIȚII ȘI TERMENI

eplatza.ro – este magazinul online al DATA OVYPRODUCT SRL, persoană juridică de nationalitate română, având sediul social în Bucuresti, Strada Bozieni 6, sector 6 cu număr de ordine în Registrul Comertului J40/1976/1997, cod unic de înregistrare fiscală RO9274867, (în continuare “eplatza.ro” sau “noi“). În sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Client – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către eplatza.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între eplatza.ro și acesta și care neceșită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni și condiții generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adauga Conținut pe site. Nickname-ul este asociat informațiilor din site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume utilizator”.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumparator și istoricul Cumpărătorului în site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

site – magazinul online găzduit la adresa web eplatza.ro și subdomeniile acestuia.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe site, inclușiv produsele și serviciile menționate în Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumparator, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de catre un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obtine informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în site, în pagina unui anumit Bun. Raspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adaugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.


DOCUMENTE CONTRACTUALE

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.


POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul la site este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate eplatza.ro iși rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului în cazul în care conșidera ca în baza conduitei sau a activității Utilizatorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel eplatza.ro. în oricare dîntre aceste cazuri, Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al eplatza.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, eplatza.ro își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

eplatza.ro poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promotii practicate de către acesta sau de catre oricare alt terț cu care eplatza.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligatie contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclușiv cu titlu de prezentare.


DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a eplatza.ro , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licente de utilizare și/sau publicare).

Clientului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de eplatza.ro, includerea oricărui Conținut în afăra site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al eplatza.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al eplatza.ro .

Orice Conținut la care Clientul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este insoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între eplatza.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea eplatza.ro cu referire la acel Conținut.

Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Continut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care eplatza.ro confera Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea eplatza.ro pentru respectivul Client/Utilizator sau oricare alt terț care are/obtine acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui continut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Nici un Conținut transmis către Client sau Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea eplatza.ro și/sau al angajatului/prepusului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insotește, în cazul în care acesta există.


CONFIDENȚIALITATE

eplatza.ro va pastra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile mentionate în prezentul Document.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Client cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. eplatza.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislatia în vigoare nu prevede alte specificari în acest sens.


COMUNICĂRI COMERCIALE

Utilizatorul/Clientul iși poate modifica în orice moment optiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicarile Comerciale continand informații generale și tematice inclușiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

  • prin accesarea link-ului de dezabonare afșsat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau
  • prin contactarea Vănzătorului.
  • De asemenea, pentru îmbunatațirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experientei de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obtinute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteti obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea eplatza.ro.


GARANȚII

Vezi Garanția produselor, care face parte din prezentul Document.


RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vânzător a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și Serviciilor dupa livrare și în special pentru pierderea acestora.

Vânzătorul iși rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Conditiile site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și conditiilor de functionare a site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ de la momentul afisarii în site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site verșiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.


FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.


FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părtilor și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dîntre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române competente din Municipiul București.